راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر مشهد به KWI
چهارشنبه 9 خرداد 6,000,000
شنبه 12 خرداد 9,000,000
چهارشنبه 16 خرداد 8,280,000
شنبه 19 خرداد 8,280,000
چهارشنبه 23 خرداد 9,000,000
پنجشنبه 24 خرداد 6,500,000
شنبه 26 خرداد 5,800,000
چهارشنبه 6 تير 11,000,000
شنبه 9 تير 12,000,000
چهارشنبه 13 تير 12,000,000
شنبه 16 تير 11,000,000
چهارشنبه 20 تير 11,500,000
شنبه 23 تير 9,000,000
چهارشنبه 27 تير 9,000,000
شنبه 30 تير 9,500,000
چهارشنبه 3 مرداد 9,000,000
شنبه 6 مرداد 9,500,000
چهارشنبه 10 مرداد 9,500,000
شنبه 13 مرداد 11,000,000
چهارشنبه 17 مرداد 13,000,000
شنبه 20 مرداد 11,000,000
چهارشنبه 24 مرداد 10,500,000
شنبه 27 مرداد 11,000,000
چهارشنبه 31 مرداد 10,500,000
شنبه 3 شهریور 10,500,000
چهارشنبه 7 شهریور 11,000,000
شنبه 10 شهریور 9,500,000
چهارشنبه 14 شهریور 9,100,000